Our site uses cookies! Please refer to our Terms of Service and Privacy Policy
Privacy policy | Cookies
Send message Call us Find us
English Български

Уведомително писмо за актуализация на цени

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Уважаеми клиенти!

Като дългогодишен доставчик на телекомуникационни услуги, винаги сме се стремили да бъдем адекватен, коректен и надежден партньор и да предлагаме услуги и условия с най-високо качество и стойност на своите клиенти. За да бъде запазена и продължена тази традиция, се налага да се съобразим с усложнената икономическа обстановка и да въведем промени в ценовата си политика.

1. Промяната на цената се изразява в следното:
- Месечните абонаментни такси за всички услуги от типа Интернет, Кабелна телевизия и Интерактивна IP телевизия, се увеличават с 2 лв.
- Месечните абонаментни такси за всички тарифни планове на услугата Пакет Интернет и телевизия се увеличават с 4 лв.
- Годишната абонаментна такса за услугата Web Хостинг се увеличава с 30лв.
- Годишна такса за колокиране на оборудване в Технически център на Оператора се увеличава с 50лв.
- Такса Посещение на адрес, при извършване на Допълнителна услуга, се увеличава с 5лв.
- Месечната такса за Допълнителен IP адрес се увеличава с 2лв.

2. Промяната на цената влиза в сила на 01.06.2022г. и се отнася за месечните/годишните абонаментни такси за отчетни периоди след 01.06.2022г. за всички нови и действащи към момента срочни и безсрочни договори за телекомуникационни услуги.

3. Основание за промяната и права на потребителите
Съгласно българското законодателство, съответният текст в сключения между страните договор и т.12.16. от Общите условия за взаимоотношения с крайни потребители, ОПЕРАТОРЪТ може да променя цените на услугата. В срок до два месеца от промяната ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едномесечно предизвестие.

Надяваме се, че настоящите промени ще ни позволят да продължим да подобряваме стандартите на работа и качеството на предоставяните телекомуникационни услуги и заедно ще успеем да се справим с трудностите.

Екипът на Телнет